Kdo jsme

Společnost HYPERTECH GROUP s.r.o. byla založena v roce 2015, aby jako právnická osoba sdružila a zastřešila podnikatelské aktivity několika fyzických osob.  Je tvořena dceřinou společností a dvěma divizemi, z nichž každá má specifické zaměření:

Naše cíle

Přestože společnost tvoří divize operující ve zcela odlišných oblastech, sledují jeden společný cíl – svou činností se aktivně podílet na celosvětové snaze k přechodu na udržitelnou energii. Pojem „udržitelná energie“ lze vyjádřit jako taková energie, jejíž výroba či získání, uchování, distribuce a spotřeba má minimální negativní dopad na lidské zdraví, tedy zjednodušeně řečeno, na životní prostředí jako celek. V rámci plnění definovaného cíle se zaměřujeme na tyto jednotlivé úkoly:

Základní údaje

Obchodní jméno:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Obchodní rejstřík:
ID datové schránky:

HYPERTECH GROUP s.r.o.
04591224
CZ04591224 (Nejsme plátci DPH)
Uničovská 3274/26A, Šumperk 787 01
Komerční banka, a.s.
115-1604950247/0100
Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 64168
mjycr87

Předmět podnikání