14.09.2018 PN HYPERTECH GROUP řádným členem České Fotovoltaické Asociace
01.12.2017 PN Založení dceřinné společnosti HYPERTECH Research s.r.o. jako nástupce původní divize vývoje OZE
01.10.2016 FN, PN Oficiální zahájení přípravných prací na vývoji prototypu HHB
02.09.2016 PN, DŽ Ni-Zn stacionární baterie pro FVE
30.06.2016 PN Dokončen základní výzkum vodíkové hybridní baterie
     

HYPERTECH GROUP řádným členem ČFA
14.09.2018 (PN)

Jelikož to s fotovoltaikou myslíme vážně, stali jsme se členy České Fotovoltaické asociace. Navíc jsme získali obornou akreditaci "Elektromontér fotovoltaických systémů", která je nutná pro instalace FVE, které požadují dotační příspěvek z programu NZÚ.

Vidíme souvislost mezi ukládáním energie z obnovitelných zdrojů a obnovitelnými zdroji samotnými. Proto se chceme zaměřit naši nabídku na instalaci fotovoltaických elektráren především pro širokou veřejnost. Zde pak nejlépe budeme moci ověřit v praxi celý systém ukládání energie, kterým se zabýváme.

HYPERTECH Research s.r.o. - nástupce divize vývoje OZE
1.12.2017 (PN)

V měsíci listopadu byla založena dceřiná společnost. Bude se primárně zabývat nezávislým výzkumem ukládání energií z obnovitelných zdrojů.

Ni-Zn stacionární baterie pro FVE
2.9.2016 (PN, DŽ)

Stacionární konstrukce baterie, založená na alkalickém elektrolytu, s rozpustnou zinkovou elektrodou. Využitelná pro každodenní cyklickou akumulaci přebytků energie z fotovoltaické domácí elektrárny. Robustní uspořádání zajistí dlouhodobou životnost a vysokou cyklovatelnost i v režimu hlubokého vybíjení a přebíjení.

Dokončen základní výzkum kinetiky zinečnatanových iontů vodíkové hybridní baterie
30.6.2016 (PN)

HHB - hydrogen hybrid battery. Zařízení pro opakovanou akumulaci energie ve formě vodíku. Při nabíjení se do zařízení dodává elektrická energie a voda. V reakčních celách se vytváří elektrochemicky aktivní látka a současně dochází k uvolňování kyslíku. Při vybíjení pak dochází k reakci této aktivní látky s elektrolytem, přitom je uvolňován vodík, který slouží jako nosič energie. Vývoj vodíku je možno plynule regulovat. Proces může být kdykoliv přerušen a opět spuštěn. Toto lze provádět dokud není vyčerpána všechna aktivní látka. Poté lze hybridní baterii opět nabít a proces opakovat. Počet nabíjecích cyklů není teoreticky omezen.